Vår arbetsmodell

Vi arbetar gärna efter följande modell:

1. Vi träffas förutsättningslöst där ni presenterar vilka utmaningar ni ställs inför
Här vet vi att det kan vara både högt och lågt, vidt och brett. Ingen fråga är för liten eller för stor för att ställas. Hör av dig. Det är en bra start.

2. Vi presenterar ett upplägg på vad vi kan leverera i denna frågeställning
Detta görs ibland med bollande oss emellan och ibland utan djupare diskussioner. Mycket beroende på komplexiteten i de frågor ni brottas med och som tas upp under punkt 1.

3. Ni ger återkoppling på vad och hur ni vill gå vidare utifrån vårt upplägg
Härifrån tar vi vidare diskussioner om vad som skall göras och på vilket sätt. Det är här som vi vanligtvis börjar att debitera dig som kund.

4. Genomförande av det vi är överens om
Hela denna fas är otroligt spännande och energirik. Mer än så vågar vi inte skriva, för här finns hur mycket som helst att berätta om… (Vilket vi gärna gör när vi träffas första gången.)

5. Uppföljning av det vi gjort
Vi älskar att få cred för det vi gör. Vi älskar också att ni älskar det vi gjort. Därför vill vi väldigt gärna kunna följa upp våra uppdrag. Antingen genom vår försorg eller genom feedback från er utifrån era egna analyser.

6. Återkoppling till oss på hur vi varit att arbeta med
Det här är mer av en relationsbyggande åtgärd. Uppdraget anser vi i detta läge vara avslutat. Vi vill att det skall funka oss emellan även i ett eventuellt nästa uppdrag och här tar vi upp sådant som fungerat bra respektive skulle kunna fungera bättre.

 

Att vi gärna arbetar långsiktigt tänker vi inte gå in på i en längre utläggning här. Det har visat sig att det som oftast bara blir så. Mycket tack vare att vi faktiskt arbetar efter den här modellen, men också för att era kunder är i vårt primära fokus. Och att vi gillar det vi gör.

Önskar du referenser på långa relationer vi byggt upp så bjuder vi gärna på dem.
Hör av dig genom att klicka här för våra kontaktuppgifter.